X-Logic

Zagreb, Hrvatska | 2015

  • logo
  • primarna sredstva komunikacije
  • katalog proizvoda
  • tipkovnica proizvoda
  • dizajn web stranice

X-Logic je R&D kompanija koju je osnovala skupina stručnjaka s velikim iskustvom u području profesionalne elektronike, telekomunikacija, elektrotehnike i strojarstva. Posvetili su se razvoju vlastitih profesionalnih HW/SW/FW rješenja i usluga.

Njihova načela i poruke vizualizirani su snažnom i prepoznatljivom tipografijom koja konturno usmjerava na high-tech viziju budućnosti u kombinaciji s psihološkom simbolikom plavih nijansi znaka (dubina i ozbiljnost, znanje i intelekt, povjerenje i stabilnost). Čitave kompozicije uokvirene su strogo kako bi se dodatno istaknula njihova profesionalnost i tehnička dimenzija. Ali, dobro, pazili smo i da uklonimo svaku sumnju kako su ovo stvarno odlični geekovi.

  • logo
  • business stationary
  • product catalogue
  • product keyboard
  • website design

X-Logic is R&D Company founded by a group of professionals with vast experience in the field of professional electronic, telecommunication, electrical and mechanical engineering. They dedicated themselves to create innovative, most advantageous and cost effective own HW/SW/FW solutions and services.

Their principles and messages are visualized by powerful and recognizable typography that contourly directs to high-tech vision of the future combined with psychological symbolism of blue shades (deepness and seriousness, knowledge and intellect, trust and stability). Whole compositions are framed strictly to highlight their professionalism and technical dimension. But, well, we were also very careful to remove any doubt that these are really excellent geeks.

Zanima Vas više o nama i našem radu? Ili svoj plan želite podijeliti s nama? Javite nam se!

You want to know more about us and our work? Or you want to share your plan with us? Contact us!