Evo što su naši suradnici rekli o nama

Here is what our associates told about us

Ljekarne Čović-Pavišić

lanac zdravstvenih ustanova

pharmacy institutions chain

"Iznimno cijenimo suradnju s ArtLab iz nekoliko razloga bitnih za postizanje uspjeha u segmentu grafičkog oblikovanja našeg vizualnog identiteta. Prije svega ArtLab u potpunosti uzima u obzir inicijalnu ideju korisnika koja se onda dinamičkom komunikacijom i razmjenom informacija obrađuje i usavršava. Naša inicijalna ideja je u potpunosti grafički oblikovana i u konačno rješenje su uzete sve komponenete bitne za prepoznavanje naše djelatnosti i nas kao subjekta u djelatnosti unutar koje poslujemo. Vrlo bitna komponenta uspješnosti krajnjeg rješenja jest razumljivo objašnjenje zašto i kako se nešto mijenja kako bi krajnji rezultat bio kvalitetan. Konačno mi smo tu kvalitetu dobili u relativno kratkom periodu i uz svu moguću prateću podršku koja incijalno i nije bila planirana. Smatramo da je potpuna i profesionalna briga o našem vizualnom identitetu uz jednostavnost u izradi rješenja u najkraćem vremenskom okviru, bitan sažetak kvalitete poslovne suradnje s ArtLab. Istu planiramo razvijati i u budućnosti i sa punom sigurnošću preporučujemo i našim poslovnim partnerima."
Jakov Čović-Pavišić, menadžer

"We appreciate very much our cooperation with ArtLab for few reasons important for achieving success in graphic design segment of our visual identity design. First of all, ArtLab fully considers user's initial idea that is afterwards processed and refined through dynamic communication and information exchange. Our initial idea is completely graphically designed and ultimate solution considers all components important for our work and for our recognition as subjects in our working field. Very important part of success of the definitive solution was understandable explanation of why and how something changes in order to achieve that quality solution. Finally, we obtained that quality in relatively short terms and with all possible following support that initially wasn't planned at all. We think that overall and professional care of our visual identity with simple solution making in shortest possible terms are fundamental outlines of our cooperation with ArtLab. We plan to develop it forth in the future and with absolute certainty we recommend the same to our partners."
Jakov Čović-Pavišić, manager

Botra-VE

knjigovodstveni ured

accounting service

„Nismo znale dobro niti opisati kako želimo da izgleda naš vizualni indentitet, ali u Artlabu su točno prepoznali što hoćemo i što nas opisuje! Prezadovoljne smo rješenjem koje su nam ponudili, od izgleda loga, preko weba do memoranduma i računa. Svakako svima preporučujemo ArtLab!"
Elena & Višnja, vlasnice

"We didn't even know how to describe our wishes for our visual identity, but ArtLab recognized what we want and what pictures us! We are more than satisfied with given solution, from logo appearance over our website to memo and invoice forms. We certainly recommend ArtLab to everyone!"
Elena & Višnja, owners

Mendula

linija prirodne kozmetike

line of natural cosmetics

"Već tri godine zaredom ArtLab radi ambalažu za našu prirodnu kozmetiku. Profinjenost jednostavnosti na prvi pogled, ali i zaista pomno osmišljena i usklađena cjelina, čini velik dio identiteta naših proizvoda. Kupci dobro znaju da je kvaliteta kozmetičkih proizvoda na prvom mjestu, ali i da je teško odoljeti lijepoj i elegantnoj ambalaži koja je savršeno pogodila poruku proizvoda.
Kozmetika Mendula nosi naziv "Hrvatski otočni proizvod", a jedan od kriterija za dodjelu te oznake je i kvalitetna i originalna ambalaža. Ne trebamo posebno napominjati da ćemo i za novu liniju proizvoda koja se bude kandidirala za tu oznaku potražiti pomoć studija ArtLab.
U ArtLabu će uvijek poslušati vaše ideje i nastojati raditi u skladu s vašim željama, strpljivo raditi prepravke, dogovarati se i sugerirati koje bi rješenje bilo najbolje. Lijep i funkcionalan dizajn svakako je ono najvažnije što klijenti traže, ali ljepota i funkcionalnost dizajna, uz ljubaznost, dostupnost i stručnost osoblja, sigurno će ArtLabu osigurati puno stalnih suradnika."
Ivana Prah, vlasnica

"For three continuous years ArtLab produces packaging for our natural cosmetics. Delicacy of simplicity at first sight, but really carefully designed and adjusted entirety makes large part of our products' identity. Buyers are well aware that quality of cosmetic products is imprimis, but that is hard to resist a beautiful and elegant packaging that perfectly hits products' message.
Mendula cosmetics hold the label "Croatian island product" and quality and original packaging is one of the criteria for the label gaining. We don't need to point out that we'll seek for ArtLab's help with the future product line that will be applied for the same label.
They always listen to your ideas and look to work in accordance with your wishes, make corrections patiently, deliberate and suggest the best design in ArtLab. Certainly, a good-looking and functional design is the most important thing that customers are looking for, but the beauty and design functionality, along with the kindness, availability and employees expertise will surely provide a lot of certain associates for ArtLab."
Ivana Prah, owner

Tongue translations

prevoditeljska agencija

translation agency

"Od samog početka otvaranja vlastite agencije za sudske tumače, ArtLab je prisutan kao naš stručni i pouzdani suradnik. U procesima materijaliziranja naših ideja analiziramo zajednički, dogovaramo se lako, a pružene sugestije prihvaćamo s povjerenjem, jer u svrhu postizanja najboljeg rezultata i kvalitete, uvijek dobivamo razumljiva objašnjenja "kako i zašto".
Budući da je naša web stranica jedan od ključnih oblika komunikacije s klijentima, tražili smo da bude moderna, funkcionalna i pročišćenog dizajna kako bi našim korisnicima prezentacija agencije i usluga bila što kvalitetnija, ugodnija i preglednija. Dobili smo lijepo, jednostavno i profesionalano rješenje, realizirano u najkraćem mogućem vremenskom roku, koje je u potpunosti ispunilo sve naše zahtjeve. Ipak, to rješenje nikada nije krajnje i konačno. Moderni trendovi i tehnologija mijenjaju se prilično brzo - ArtLab će i nadalje brinuti o estetskom i tehnološkom nezastarijevanju i nadograđivanju naših sredstava komunikacije s klijentima.
Suradnju s ArtLabom uvijek preporučujemo našim poznanicima i poslovnim partnerima."
Karlo Šarić, vlasnik

"ArtLab is our professional and trusted partner from the very beginning of our court interpreting agency. In processes of materializing our ideas we analyze together, easily come to agreements and since we always get understandable explanations of "how and why", with trust we accept suggestions given to achieve the best results and quality.
Considering our website as one of the key forms of communication with our clients, we asked for it to be modern, functional and designed refinedly, so that presentation of agency and services would be at highest quality, pleasant and clear to our customers. We got beautiful, simple and professional solution, actualized and updated in the shortest possible time, which fully met all our requirements. However, that solution is never finished and final. Modern trends and technology change quite fast – ArtLab will forth in the future take care of aesthetic and technological non-obsolence and upgrading of forms of communication with our clients.
We always recommend the cooperation with ArtLab to our acquaintances and business partners."
Karlo Šarić, owner

e-Glas

d.o.o. za inteligentne računalne sustave i asistivnu tehnologiju

Ltd. for Intelligent Computer Systems and Assistive Technology

"Raditi s ArtLabom uvijek je jako ugodno iskustvo. Kvaliteta njihovog dizajna nas svaki puta na svakom novom projektu iznova oduševi. Posebno bih naglasio strpljivost, jako kvalitetnu komunikaciju i temeljit pristup. Uz ArtLab imamo VIP uslugu za vrlo razumnu cijenu koju uistinu nije lako naći."
Miroslav Vrankić, predsjednik uprave

"It is always a pleasant experience to work with ArtLab. Quality of their designs excites us with every new project. I would specially accent patience, very high quality communication and thorough approach. With ArtLab we have VIP service for very reasonable charges that is truly hard to find."
Miroslav Vrankić, Chairman of the Board

Zanima Vas više o nama i našem radu? Ili svoj plan želite podijeliti s nama? Javite nam se!

You want to know more about us and our work? Or you want to share your plan with us? Contact us!