Tongue Translations

Zagreb, Hrvatska | 2015

  • logo
  • primarna sredstva komunikacije
  • dizajn i development web stranice

Tongue Translations je mlada i moderna prevoditeljska agencija koja pruža usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, simultanog i konsekutivnog prevođenja, lekture i izrade podnaslova na filmovima.

U procesu oblikovanja najprije loga, a kasnije i svih ostalih materijala agencije, pazili smo kako da komuniciramo jasnoću, čistoću i snažnu prepoznatljivost. Strogoća dominantne tipografije razbijena je ružičastom grafikom jezika koja distinktivno naglašava opuštenost i mladenački entuzijazam kao elemente sigurnog odmaka od konkurencije. I u Tongue Translations su isplazili jezike na naše rješenje!

  • logo
  • business stationary
  • website design and development

Tongue Translations is a young and modern translation agency which provides services that include certified and non-certified translations, interpretations, proofreading and video titling.

During the logo designing process and of all other agency's materials afterwards, we cared to communicate clarity, purity and strong recognition. Rigidity of dominant typography was broken by pink graphic of the tongue that distinctly emphasizes loosen up and youthful enthusiasm as elements of the certain shift from the competition. Tongue Translations stuck out their tongues to our solution!

www.prijevodi-tonguetranslations.hr

Zanima Vas više o nama i našem radu? Ili svoj plan želite podijeliti s nama? Javite nam se!

You want to know more about us and our work? Or you want to share your plan with us? Contact us!