Ljekarne Čović-Pavišić

Trilj - Sinj - Slano - Rakovica, Hrvatska | 2014

  • logo
  • primarna sredstva komunikacije
  • promotivni letak
  • branding radnog prostora

Zdravstvene ustanove Ljekarne Čović-Pavišić iza sebe broje preko 40 godina stručnog rada. Djeluju s jedinstvenim ciljem pružanja vrhunske ljekarničke skrbi i maksimalnom dostupnošću svih ljekarničkih preparata u najkraćem mogućem roku.

Pri stvaranju vizualnog identiteta Ljekarni Čović-Pavišić osnovna smjernica bila je komunicirati njihovu ozbiljnost i profesionalnost, što je konačno realizirano odabirom tipografije logotipa i primjenom sivih tonova. Znak je izveden iz kombinacije dvaju pilula (koje simboliziraju ljekarničku djelatnost), a koje zajedno tvore oblik srca (nedvosmisleni simbol ljubavi, brige, ali i zdravlja) dok je upotrebljenom zelenom bojom iskorištena njezina ukorijenjena perceptivna aluzija na zdravlje. Pazi, zeleno srce koje zaista ima smisla!

  • logo
  • business stationary
  • flyer
  • premises branding

Pharmacy institutions Ljekarne Čović-Pavišić have over 40 years of professional work experience behind them. They are working under unique goal of giving top pharmacy care and maximal availability of all pharmaceutical products in the shortest possible terms.

While creating Ljekarne Čović-Pavišić's visual identity our prime guideline was to communicate their seriousness and professionalism and we have actualized that by chosen typography and applied shades of grey. The symbol was derived from the combination of two pills (that symbolize pharmacy services) making together a shape of heart (which is unambiguous symbol of love, care and health). Besides, we utilized ingrained perceptual reference to health by applying green colour. Watch out - a green heart that actually makes sense!

Zanima Vas više o nama i našem radu? Ili svoj plan želite podijeliti s nama? Javite nam se!

You want to know more about us and our work? Or you want to share your plan with us? Contact us!