Mi smo mali kreativni laboratorij grafičkog dizajna iz Zagreba.

Naša su specijalnost konceptualizacije i stvaranja vizualnih identiteta, ali odlični smo i u svim drugim stvarima koje Vam trebaju - od osmišljavanja naziva ili loga Vašeg proizvoda ili društva, izrade web stranica i tiskanih promo materijala, do cjelokupnih rješenja Vaše kreativne kampanje.
Mi znamo kako učiniti da slova, slike i njihovi rasporedi rade za Vas.
Našim alatima znanja i mašte stvaramo unikatne vizualne strukture koja Vam se stvarno sviđaju.

We are a small creative graphic design lab from Zagreb.

Our specialties are conceptualizations and visual identity creations, but we are also great with all other things that you need - from devising your product or company’s name and logo to making out websites, printed promo materials and your creative campaign full solutions.
We know how to render letters, pictures and layouts to work for you. We create unique visual structures that you really like, using our tools of knowledge and imagination.

Uvijek ispočetka

U ishodištu svakog našeg kreativnog zadatka su korisnici. Formulu puta do njih proračunavamo kritičkim promišljanjem, sintezom svih ograničenja i mogućnosti i filtracijom najnovijih trendova u struci.

Always from the very beginning

Users are at the centre of every our creative task. We calculate the formula of the path to them by critical deliberation, synthesis of all limitations and possibilities and by filtration of newest trends in the profession.

Na jednom mjestu

Udruženim snagama s našim pouzdanim suradnicima, možemo Vam pružiti cjelokupna rješenja: od ideje, dizajna i gotovih proizvoda do, na kraju, naravno, Vašeg zadovoljstva.

At one spot

Together with our reliable associates we can provide you complete solutions, starting from ideas, designs and final products to your complete satisfaction in the end, certainly.

Najvažnija je suradnja

Naš cilj nije samo pružanje
usluge Vama - našim klijentima,
već stvaranje zajedničke dobre
kemije i trajnog partnerskog odnosa
na naše obostrano zadovoljstvo.

Cooperation is of utmost importance

Our goal isn’t just providing
services to you - our clients, but to
make a good mutual chemistry and partnership, for common satisfaction,
as well.

Vi imate dobar plan.

A mi, ovdje u našem laboratoriju u Zagrebu, imamo znanja i kreativnost, papire i olovke, računala i šalice s kavom... Čini se da zajedno imamo sve što je potrebno za rad na dobrim idejama? Javite nam se!

You have a good plan.

And here in our Zagreb lab, we have the expertise, skillness and creativity, papers and pencils, computers and mugs of coffee... Seems like together we have all needed to work on good ideas? Contact us!

S ponosom Vam predstavljamo neke od naših dosadašnjih projekata.

We proudly present you some of our latest projects.

Zanima Vas više o nama i našem radu? Ili svoj plan želite podijeliti s nama? Javite nam se!

You want to know more about us and our work? Or you want to share your plan with us? Contact us!